• Aadress: Riia mnt 129, 80042 Pärnu linn, Pärnu linn
• Pakkumise liik: valikpakkumine

 


 

Pärnu linn annab valikpakkumisel kasutusse Pärnu linnas Riia nt 129 asuva spordihalli II korrusel paiknevad toitlustuskoha ruumid ja nende sisustuse
– üldpind ligikaudu 109,2 m2 (hoone plaanil ruumid nr 216, 217, 218.1, 218.2, 218.3 ja 218.4)
spordihalli II korruse ruumide plaanid 
– üürilepingu tähtaeg: 5–7 aastat
– kasutamise sihtotstarve: toitlustuskoht

– enampakkumise alghind: 450 eurot kuus (ei sisalda käibemaksu)
– tagatisraha: 550 eurot.

Kasutusse andmise tingimused:
– Pärnu linnavalitsuse 01.11.2021 korraldus nr 735
– Ülevaade toitlustamise kontseptsioonist Spordikeskuses

Pakkumised peavad olema linnavalitsusse laekunud hiljemalt 26. jaanuaril 2022 kell 14

• Pakkumised esitada linnavalitsuse infolauda (Suur-Sepa 16) või saata e-posti aadressile pakkumised[at]parnu.ee
• Infolauda esitada pakkumised kirjalikult kinnises ümbrikus. Ümbrikule tuleb märgusõnadena kirjutada „Spordihall“ ja märge “ümbriku avab valikpakkumise komisjon”.
• E-postiga esitatud pakkumised peavad olema digiallkirjastatud ning soovitatavalt krüpteeritud (sertifikaat “Pärnu Linnavalitsus”).

Pakkumine peab sisaldama:
1. andmeid pakkuja kohta (füüsilise isiku puhul pakkuja nimi, isikukood, elukoht, kontakttelefon, e-posti aadress, panga arvelduskonto number, koopia isikut tõendavast dokumendist; juriidilise isiku puhul isiku nimi, registrikood, asukoht, postiaadress, kontakttelefon, e-posti aadress, panga arvelduskonto number);
2. tegevuskava *
3. pakutavat kasutustasu sõnade ja numbritega, juhul, kui nimetatud summad ei lähe kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;
4. kinnitust, et pakkuja on nõus kasutusse andmise tingimusega ja teadlik vara seisukorrast;
5. pakkumise tegemise kuupäeva ja pakkumise esitaja allkirja.

* Pakkumises esitatav tegevuskava peab sisaldama kavandatava tegevuse kirjeldust, sh:
– menüükontseptsiooni kirjeldust koos hinnakirjaga
– teeninduskontseptsiooni kirjeldust
– kaubamärgi kasutamise kontseptsiooni kirjeldust
– pakkuja eelneva majandustegevuse kirjeldust
– investeeringute suurust ja olulisi tähtaegu

Koos pakkumisega esitada dokument tagatisraha tasumise kohta.
• Tagatisraha peab olema laekunud enne enampakkumise algust Pärnu linnavalitsuse kontole IBAN: EE631010220041191010 SEB Pangas.
• Tagatisraha, mis on tasutud isiku poolt, kellega sõlmitakse kasutusleping, loetakse lepingujärgse tasu osaks, teistele osalejatele tagatisraha tagastatakse. Tagatisraha ei tagastata parima pakkumise teinud
pakkujale, kui parima pakkumise teinud pakkuja ei sõlmi kasutuslepingut linnavara- ja heakorrateenistuse poolt teatatud ajaks.

• Pakkuja peab olema täitnud oma kohustused riiklike ja kohalike maksude osas ning ei tohi omada võlaõiguslikest lepingutest tulenevaid võlgnevusi (s.h ajatatud võlgnevusi) Pärnu linna ees
• Pakkumine viiakse läbi linnavara valitsemise korra alusel (Pärnu linnavolikogu 25.04.2019 määrus nr 15)

Pakkumise tingimustega, kasutusse antavate ruumidega tutvumise võimalustega, sõlmitava üürilepinguga ning parima pakkuja poolt kasutuslepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustustega saab tutvuda eelneval kokkuleppel. Lisainfo tööpäeviti telefonidel 444 8310, 524 8935 või e-postil linnavara[at]parnu.ee.

Täiendavat infot annab ja ruume tutvustab Pärnu Spordikeskuse teenindus- ja turundusjuht Roland Simanis (5557 8651, roland.simanis@spordikeskus.parnu.ee).

Vaata ka: Pärnu LV koduleht